Day: May 10, 2020

การดำรงชีวิตในเมืองกรุง

การดำรงชีวิตในเมืองกรุงที่ต้องระวังการดำรงชีวิตในเมืองกรุงที่ต้องระวัง

ในทุกวันที่คุณได้ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเคยมีใครบ้างที่เคยสอบถามตัวคุณเองบ้างว่าวันนี้เรากำลังจะเริ่มทำอะไรให้ตัวเราเองมีความาสุขกันบ้างหรือมั้ย ซึงประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ตัวผมเองเคยถามกับตัวเองในทุกวันที่มีการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่เราเรียกว่ากรุงเทพนี้เอง เพราะในโลกยุคปัจจุบันนี้การที่เราจะทำให้ความคิดของเรามองโลกของการใช้ชีวิตนี้ในแง่